Ý nghĩa và biểu tượng Hoa Hồng

Hoa hồng là một trong những loài hoa nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất trong tất cả các loài hoa. Như William Shakespeare đã từng viết “Có điều gì đặc biệt trong cái tên ? Khi mà cho dù ta gọi hoa hồng bằng bất cứ tên gì nó cũng vẫn giữ nguyên […]