Ý nghĩa và biểu tượng hoa hồng môn

Gia đình hồng môn bao gồm hơn 1000 loài thực vật thường được gọi là chi hồng môn. Chúng đa dạng về kích thước, hình dạng và màu sắc, nhưng tương tự nhau trong cách hiện hữu và sử dụng. Hoa hồng môn sản xuất hoa hình trái tim mà nằm trong khoảng màu từ […]